د ګمرک تصفیه

د ګمرک تصفیه

زموږ شرکت لري10د دوبي تجربهله چین څخه روسیې ته د ګمرکي تصفیې لپاره

● په بازار کې ښه شهرت او پیژندنه لري
● په روسیه کې د لویو سوداګریزو شرکتونو سره اوږد مهاله او باثباته همکاري.

خوندیتوب، وخت، موثریت، په زړه پورې قیمت (د بیلګې په توګه، د ناوخته رسولو یا ضایع کیدو لپاره مستقیم تاوان)

جديت مسؤلیت دی.موثریت کیفیت دی.اعظمي هیله ده